Izpitni roki


 • Študijsko leto: 2018/2019
 • Program: Gostinstvo in turizem
 • Način študija: Redni
 • Lokacija: Bled


 • Barmanstvo

  mag. Peter Mihelčič

  RokDatumUra, prostorOpomba
  Prvi redni 20. 11. 2018 15.00 Prestavljen rok iz 15.11. na 20.11.2018 ob 15.00 uri.
  Drugi redni 31. 1. 2019 11.00  
  Tretji redni 13. 6. 2019 11.00  
  Četrti redni 5. 9. 2019 11.00  
  Na vrh

  Dopolnilne turistične dejavnosti

  dr. Boža Grafenauer

  RokDatumUra, prostorOpomba
  Prvi redni 9. 11. 2018 17.00  
  Drugi redni 24. 1. 2019 9.00
  Tretji redni 7. 6. 2019 9.00  
  Četrti redni 30. 8. 2019 9.00  
  Na vrh

  Ekonomika podjetja

  mag. Darja Radić

  RokDatumUra, prostorOpomba
  Prvi redni 16. 11. 2018 17.00  
  Drugi redni 1. 2. 2019 9.00  
  Tretji redni 14. 6. 2019 9.00  
  Peti redni 6. 9. 2019 9.00  
  Na vrh

  Ekonomika turizma

  Jana Špec, univ.dipl.ekon.

  RokDatumUra, prostorOpomba
  Prvi redni 14. 11. 2018 17.00  
  Prvi izredni 21. 12. 2018 15.00  
  Drugi redni 30. 1. 2019 9.00  
  Tretji redni 12. 6. 2019 9.00  
  Četrti redni 4. 9. 2019 9.00  
  Na vrh

  Gastronomija

  Tatjana Šubic, univ.dipl.inž.živ.tehnol

  RokDatumUra, prostorOpomba
  Prvi redni 9. 11. 2018 17.00  
  Drugi redni 25. 1. 2019 11.00  
  Četrti redni 7. 6. 2019 11.00  
  Peti redni 30. 8. 2019 11.00  
  Na vrh

  Kuharstvo z organizacijo dela 1

  Jože Zalar, mag.turiz.

  RokDatumUra, prostorOpomba
  Prvi redni 6. 11. 2018 17.00  
  Drugi redni 22. 1. 2019 9.00  
  Tretji redni 4. 6. 2019 9.00  
  Četrti redni 27. 8. 2019 9.00  
  Na vrh

  Kuharstvo z organizacijo dela 2

  Jože Zalar, mag.turiz.

  RokDatumUra, prostorOpomba
  Prvi redni 6. 11. 2018 17.00  
  Drugi redni 22. 1. 2019 9.00  
  Tretji redni 4. 6. 2019 9.00  
  Četrti redni 27. 8. 2019 9.00  
  Na vrh

  Kulinarika za vitalnost

  Jože Zalar, mag.turiz.

  RokDatumUra, prostorOpomba
  Četrti redni 27. 8. 2019 11.00  
  Na vrh

  Jože Zalar, mag.turiz., Tatjana Šubic, univ.dipl.inž.živ.tehnol

  RokDatumUra, prostorOpomba
  Prvi redni 6. 11. 2018 17.00  
  Drugi redni 22. 1. 2019 11.00  
  Tretji redni 4. 6. 2019 11.00  
  Na vrh

  Organizacija gostinskih dogodkov

  mag. Peter Mihelčič

  RokDatumUra, prostorOpomba
  Prvi redni 20. 11. 2018 15.00 Prestavljen rok iz 15.11. na 20.11.2018 ob 15.00 uri.
  Drugi redni 31. 1. 2019 11.00  
  Tretji redni 13. 6. 2019 11.00  
  Četrti redni 5. 9. 2019 11.00  
  Na vrh

  Osnove gastronomije

  Tatjana Šubic, univ.dipl.inž.živ.tehnol

  RokDatumUra, prostorOpomba
  Prvi redni 9. 11. 2018 17.00  
  Drugi redni 25. 1. 2019 11.00  
  Četrti redni 7. 6. 2019 11.00  
  Peti redni 30. 8. 2019 11.00  
  Na vrh

  Osnove kuharstva

  Jože Zalar, mag.turiz.

  RokDatumUra, prostorOpomba
  Prvi redni 6. 11. 2018 17.00  
  Drugi redni 22. 1. 2019 11.00  
  Tretji redni 4. 6. 2019 11.00  
  Četrti redni 27. 8. 2019 11.00  
  Na vrh

  Osnove projektnega menedžmenta

  Iztok Sila, MBA

  RokDatumUra, prostorOpomba
  Prvi redni 12. 11. 2018 17.00  
  Drugi redni 28. 1. 2019 9.00  
  Tretji redni 10. 6. 2019 9.00  
  Četrti redni 2. 9. 2019 9.00  
  Na vrh

  Osnove strežbe

  mag. Peter Mihelčič

  RokDatumUra, prostorOpomba
  Prvi redni 20. 11. 2018 18.00 Prestavljen rok iz 15.11. na 20.11.2018 ob 15.00 uri.
  Drugi redni 31. 1. 2019 11.00  
  Tretji redni 13. 6. 2019 11.00  
  Četrti redni 5. 9. 2019 11.00  
  Na vrh

  Poslovanje hotelov in turističnih agencij

  mag. Tadeja Krašna

  RokDatumUra, prostorOpomba
  Prvi redni 7. 11. 2018 17.00  
  Drugi redni 23. 1. 2019 9.00  
  Tretji redni 5. 6. 2019 11.00  
  Četrti redni 28. 8. 2019 11.00  
  Na vrh

  Poslovanje prenočitvenih in prehrambenih obratov

  mag. Tadeja Krašna

  RokDatumUra, prostorOpomba
  Prvi redni 7. 11. 2018 17.00  
  Drugi redni 23. 1. 2019 9.00  
  Tretji redni 5. 6. 2019 11.00  
  Četrti redni 28. 8. 2019 11.00  
  Na vrh

  Poslovna informatika s statistiko

  Francka Gregorc, univ.dipl.ekon.

  RokDatumUra, prostorOpomba
  Prvi redni 12. 11. 2018 17.00  
  Drugi redni 28. 1. 2019 9.00  
  Tretji redni 10. 6. 2019 9.00  
  Četrti redni 2. 9. 2019 9.00  
  Na vrh

  Poslovno sporazumevanje in vodenje

  Darija Cvikl, univ.dipl.ekon.

  RokDatumUra, prostorOpomba
  Prvi redni 5. 11. 2018 17.00  
  Drugi redni 21. 1. 2019 9.00  
  Tretji redni 3. 6. 2019 9.00  
  Četrti redni 26. 8. 2019 9.00  
  Na vrh

  Pravni predpisi

  Jakob Demšar, univ.dipl.prav.

  RokDatumUra, prostorOpomba
  Prvi redni 13. 11. 2018 16.00 Prestavljena ura izpita iz 17:00 na 16:00 uro!
  Drugi redni 29. 1. 2019 9.00  
  Tretji redni 11. 6. 2019 9.00  
  Četrti redni 3. 9. 2019 9.00  
  Na vrh

  Strežba z organizacijo dela 1

  Marijan Lebar, ekon.za hot.

  RokDatumUra, prostorOpomba
  Prvi redni 20. 11. 2018 15.00 Prestavljen izpit iz 15.11. na 20.11.2018 ob 15:00 uri!
  Drugi redni 31. 1. 2019 11.00  
  Tretji redni 13. 6. 2019 11.00  
  Četrti redni 5. 9. 2019 11.00  
  Na vrh

  Strežba z organizacijo dela 2

  Marijan Lebar, ekon.za hot.

  RokDatumUra, prostorOpomba
  Prvi redni 20. 11. 2018 15.00, Ustni izpit: 23.11., 26.11., 28.11.2018 od 11.00 do 13.00 ure.
  Drugi redni 31. 1. 2019 11.00  
  Tretji redni 13. 6. 2019 11.00  
  Četrti redni 5. 9. 2019 11.00  
  Na vrh

  Strokovna terminologija v tujem jeziku I.

  Cilka Demšar, prof.ang. jezika in soc.

  RokDatumUra, prostorOpomba
  Prvi redni 7. 11. 2018 17.00 [Angleški jezik] Ustni izpit: 29.11.2018 ob 9.30 uri.
  Drugi redni 23. 1. 2019 9.00 [Angleški jezik] Ustni izpit: 30.1.2019
  Tretji redni 5. 6. 2019 9.00 [Angleški jezik] Ustni izpit: 12.6.2019
  Četrti redni 28. 8. 2019 9.00 [Angleški jezik] Ustni izpit: 4.9.2019
  Na vrh

  dr. Emira Premrov

  RokDatumUra, prostorOpomba
  Drugi redni 21. 1. 2019 11.00 [Nemški jezik] Ustni izpit: 31.1.2019
  Tretji redni 6. 6. 2019 11.00 [Nemški jezik] Ustni izpit: 13.6.2019
  Peti redni 29. 8. 2019 11.00 [Nemški jezik] Ustni izpit: 5.9.2019
  Na vrh

  Strokovna terminologija v tujem jeziku II.

  Cilka Demšar, prof.ang. jezika in soc.

  RokDatumUra, prostorOpomba
  Prvi redni 7. 11. 2018 17.00 [Angleški jezik] Ustni izpit: 14.11.2018
  Drugi redni 23. 1. 2019 9.00 [Angleški jezik] Ustni izpit: 30.1.2019
  Tretji redni 5. 6. 2019 9.00 [Angleški jezik] Ustni izpit: 12.6.2019
  Četrti redni 28. 8. 2019 9.00 [Angleški jezik] Ustni izpit: 4.9.2019
  Na vrh

  Silva Gomzi Praprotnik, prof.slov.in itj.jezika

  RokDatumUra, prostorOpomba
  Prvi redni 5. 11. 2018 17.00 [Italijanski jezik] Ustni izpit: 13.11.2018
  Prvi izredni 23. 1. 2019 10.00 [Italijanski jezik]
  Na vrh

  Miha Guzelj, prof. itj in soc.kult.

  RokDatumUra, prostorOpomba
  Prvi redni 5. 11. 2018 17.00 [Italijanski jezik] Ustni izpit: 13.11.2018
  Drugi redni 23. 1. 2019 11.00 [Italijanski jezik] Ustni izpit: 1.2.2019
  Tretji redni 3. 6. 2019 11.00 [Italijanski jezik] Ustni izpit: 11.6.2019
  Četrti redni 26. 8. 2019 11.00 [Italijanski jezik] Ustni izpit: 3.9.2018
  Na vrh

  dr. Emira Premrov

  RokDatumUra, prostorOpomba
  Prvi redni 6. 11. 2018 9.00 [Nemški jezik] Ogled nalog bo potekal od 19.11. dalje po predhodnem dogovoru s predavateljico ga. Darijo Cvikl.
  Drugi redni 21. 1. 2019 11.00 [Nemški jezik] Ustni izpit: 31.1.2019
  Tretji redni 6. 6. 2019 11.00 [Nemški jezik] Ustni izpit: 13.6.2019
  Peti redni 29. 8. 2019 11.00 [Nemški jezik] Ustni izpit: 5.9.2019
  Na vrh

  Strokovna terminologija v tujem jeziku III.

  Silva Gomzi Praprotnik, prof.slov.in itj.jezika

  RokDatumUra, prostorOpomba
  Prvi redni 5. 11. 2018 17.00, [Italijanski jezik] Ustni izpit: 13.11.2018
  Prvi izredni 23. 1. 2019 10.00 [Italijanski jezik]
  Na vrh

  Miha Guzelj, prof. itj in soc.kult.

  RokDatumUra, prostorOpomba
  Prvi redni 5. 11. 2018 17.00 [Italijanski jezik] Ustni izpit: 13.11.2018
  Drugi redni 23. 1. 2019 11.00 [Italijanski jezik] Ustni izpit: 1.2.2019
  Tretji redni 3. 6. 2019 11.00 [Italijanski jezik] Ustni izpit: 11.6.2019
  Četrti redni 26. 8. 2019 11.00 [Italijanski jezik] Ustni izpit: 3.9.2018
  Na vrh

  dr. Emira Premrov

  RokDatumUra, prostorOpomba
  Prvi redni 6. 11. 2018 9.00 [Nemški jezik] Izpit je prestavljen na 6.11.2018 ob 9.00 uri! Ustni izpit: 15.11.2018
  Drugi redni 21. 1. 2019 11.00 [Nemški jezik] Ustni izpit: 31.1.2019
  Tretji redni 6. 6. 2019 11.00 [Nemški jezik] Ustni izpit: 13.6.2019
  Peti redni 29. 8. 2019 11.00 [Nemški jezik] Ustni izpit: 5.9.2019
  Na vrh

  Trženje v turizmu

  mag. Tadeja Krašna

  RokDatumUra, prostorOpomba
  Prvi redni 14. 11. 2018 17.00  
  Drugi redni 30. 1. 2019 11.00  
  Tretji redni 12. 6. 2019 11.00  
  Četrti redni 4. 9. 2019 11.00  
  Na vrh

  Turistična geografija in kulturna dediščina

  dr. Boža Grafenauer

  RokDatumUra, prostorOpomba
  Prvi redni 8. 11. 2018 17.00  
  Drugi redni 24. 1. 2019 9.00 Ustni izpit: 31.1.2019
  Tretji redni 6. 6. 2019 9.00 Ustni izpit: 13.6.2019
  Četrti redni 29. 8. 2019 9.00 Ustni izpit: 5.9.2019
  Na vrh

  Wellness turizem

  mag. Slavka Gojčič

  RokDatumUra, prostorOpomba
  Prvi redni 15. 11. 2018 14.00  
  Drugi redni 31. 1. 2019 11.00  
  Tretji redni 13. 6. 2019 11.00  
  Četrti redni 29. 8. 2019 11.00  
  Na vrh