Izpitni roki


 • Študijsko leto: 2021/2022
 • Program: Gostinstvo in turizem
 • Način študija: Redni
 • Lokacija: Bled


 • Barmanstvo

  mag. Peter Mihelčič

  RokDatumUra, prostorOpomba
  Prvi redni 18. 11. 2021 17.00  
  Na vrh

  Dopolnilne turistične dejavnosti

  dr. Boža Grafenauer

  RokDatumUra, prostorOpomba
  Prvi redni 11. 11. 2021 17.00  
  Na vrh

  Ekonomika podjetja

  mag. Darja Radić

  RokDatumUra, prostorOpomba
  Prvi redni 19. 11. 2021 17.00  
  Na vrh

  Ekonomika turizma

  mag. Tanja Švigelj

  RokDatumUra, prostorOpomba
  Prvi redni 17. 11. 2021 17.00  
  Na vrh

  Gastronomija

  Tatjana Šubic, univ.dipl.inž.živ.tehnol

  RokDatumUra, prostorOpomba
  Prvi redni 9. 11. 2021 17.00  
  Na vrh

  Kuharstvo z organizacijo dela 1

  Jože Zalar, mag.turiz.

  RokDatumUra, prostorOpomba
  Prvi redni 12. 11. 2021 17.00  
  Na vrh

  Kuharstvo z organizacijo dela 2

  Jože Zalar, mag.turiz.

  RokDatumUra, prostorOpomba
  Prvi redni 12. 11. 2021 17.00  
  Na vrh

  Kulinarika za vitalnost

  Jože Zalar, mag.turiz., Tatjana Šubic, univ.dipl.inž.živ.tehnol

  RokDatumUra, prostorOpomba
  Prvi redni 9. 11. 2021 17.00  
  Na vrh

  Organizacija gostinskih dogodkov

  Jože Zalar, mag.turiz.

  RokDatumUra, prostorOpomba
  Prvi redni 18. 11. 2021 17.00  
  Na vrh

  Osnove gastronomije

  Tatjana Šubic, univ.dipl.inž.živ.tehnol

  RokDatumUra, prostorOpomba
  Prvi redni 9. 11. 2021 17.00  
  Na vrh

  Osnove kuharstva

  Jože Zalar, mag.turiz., Katica Mikelj

  RokDatumUra, prostorOpomba
  Prvi redni 12. 11. 2021 17.00  
  Na vrh

  Osnove projektnega menedžmenta

  Iztok Sila, MBA

  RokDatumUra, prostorOpomba
  Prvi redni 16. 11. 2021 17.00  
  Na vrh

  Osnove strežbe

  mag. Peter Mihelčič

  RokDatumUra, prostorOpomba
  Prvi redni 18. 11. 2021 17.00  
  Na vrh

  PIP - Stilno svetovanje in pravila vedenja

  Barbara Merlak, univ.dipl.ekon.

  RokDatumUra, prostorOpomba
  Prvi redni 16. 11. 2021 17.00  
  Na vrh

  PIP - Wellness turizem

  mag. Slavka Gojčič

  RokDatumUra, prostorOpomba
  Prvi redni 18. 11. 2021 17.00  
  Na vrh

  Poslovanje hotelov in turističnih agencij

  mag. Tadeja Krašna

  RokDatumUra, prostorOpomba
  Prvi redni 10. 11. 2021 17.00  
  Na vrh

  Poslovanje prenočitvenih in prehrambenih obratov

  mag. Tadeja Krašna

  RokDatumUra, prostorOpomba
  Prvi redni 10. 11. 2021 17.00  
  Na vrh

  Poslovna informatika s statistiko

  Francka Gregorc, univ.dipl.ekon.

  RokDatumUra, prostorOpomba
  Prvi redni 16. 11. 2021 17.00  
  Na vrh

  Poslovno sporazumevanje in vodenje

  Darija Cvikl, univ.dipl.ekon.

  RokDatumUra, prostorOpomba
  Prvi redni 15. 11. 2021 17.00  
  Na vrh

  Pravni predpisi

  Jakob Demšar, univ.dipl.prav.

  RokDatumUra, prostorOpomba
  Prvi redni 8. 11. 2021 17.00  
  Na vrh

  Strežba z organizacijo dela 1

  mag. Peter Mihelčič

  RokDatumUra, prostorOpomba
  Prvi redni 18. 11. 2021 17.00  
  Na vrh

  Strežba z organizacijo dela 2

  mag. Peter Mihelčič

  RokDatumUra, prostorOpomba
  Prvi redni 18. 11. 2021 17.00  
  Na vrh

  Strokovna terminologija v tujem jeziku 1

  Cilka Demšar, prof.ang. jezika in soc.

  RokDatumUra, prostorOpomba
  Prvi redni 10. 11. 2021 17.00 [Angleški jezik] Ustni izpit: 17.11.2021
  Na vrh

  dr. Emira Premrov

  RokDatumUra, prostorOpomba
  Prvi redni 9. 11. 2021 17.00 [Nemški jezik] Ustni izpit: 16.11.2021
  Na vrh

  Strokovna terminologija v tujem jeziku 2

  Cilka Demšar, prof.ang. jezika in soc.

  RokDatumUra, prostorOpomba
  Prvi redni 10. 11. 2021 17.00 [Angleški jezik] Ustni izpit: 17.11.2021
  Na vrh

  Miha Guzelj, univ. dipl. ital. in soc.

  RokDatumUra, prostorOpomba
  Prvi redni 8. 11. 2021 17.00 [Italijanski jezik] Ustni izpit: 15.11.2021
  Na vrh

  dr. Emira Premrov

  RokDatumUra, prostorOpomba
  Prvi redni 9. 11. 2021 17.00 [Nemški jezik] Ustni izpit: 16.11.2021
  Na vrh

  Strokovna terminologija v tujem jeziku 3

  Miha Guzelj, univ. dipl. ital. in soc.

  RokDatumUra, prostorOpomba
  Prvi redni 8. 11. 2021 17.00 [Italijanski jezik] Ustni izpit: 15.11.2021
  Na vrh

  dr. Emira Premrov

  RokDatumUra, prostorOpomba
  Prvi redni 9. 11. 2021 17.00 [Nemški jezik] Ustni izpit: 16.11.2021
  Na vrh

  Trženje v turizmu

  mag. Tadeja Krašna

  RokDatumUra, prostorOpomba
  Prvi redni 17. 11. 2021 17.00  
  Na vrh

  Turistična geografija in kulturna dediščina

  dr. Boža Grafenauer

  RokDatumUra, prostorOpomba
  Prvi redni 11. 11. 2021 17.00  
  Na vrh