Izpitni roki


 • Študijsko leto: 2023/2024
 • Program: Gostinstvo in turizem
 • Način študija: Izredni
 • Lokacija: Bled


 • Barmanstvo

  mag. Peter Mihelčič

  RokDatumUra, prostorOpomba
  Prvi redni 16. 11. 2023 17.00  
  Drugi redni 25. 1. 2024 11.00  
  Tretji redni 13. 6. 2024 11.00  
  Na vrh

  Dopolnilne turistične dejavnosti

  dr. Boža Grafenauer

  RokDatumUra, prostorOpomba
  Prvi redni 9. 11. 2023 17.00  
  Drugi redni 16. 1. 2024 9.00  
  Tretji redni 7. 6. 2024 9.00  
  Na vrh

  Ekonomika podjetja

  mag. Darja Radić

  RokDatumUra, prostorOpomba
  Prvi redni 17. 11. 2023 17.00  
  Drugi redni 26. 1. 2024 9.00  
  Tretji redni 14. 6. 2024 9.00  
  Na vrh

  Ekonomika turizma

  mag. Darja Radić

  RokDatumUra, prostorOpomba
  Prvi redni 15. 11. 2023 14.00  
  Drugi redni 17. 1. 2024 9.00  
  Tretji redni 12. 6. 2024 9.00  
  Na vrh

  Gastronomija

  Tatjana Šubic, univ.dipl.inž.živ.tehnol

  RokDatumUra, prostorOpomba
  Prvi redni 7. 11. 2023 17.00  
  Drugi redni 23. 1. 2024 9.00  
  Tretji redni 4. 6. 2024 9.00  
  Četrti redni 27. 8. 2024 9.00  
  Na vrh

  Kuharstvo z organizacijo dela 1

  dr. Jože Zalar

  RokDatumUra, prostorOpomba
  Prvi redni 10. 11. 2023 17.00  
  Drugi redni 18. 1. 2024 9.00  
  Tretji redni 7. 6. 2024 11.00  
  Četrti redni 30. 8. 2024 11.00  
  Na vrh

  Kuharstvo z organizacijo dela 2

  dr. Jože Zalar

  RokDatumUra, prostorOpomba
  Prvi redni 10. 11. 2023 17.00  
  Drugi redni 25. 1. 2024 9.00  
  Tretji redni 7. 6. 2024 11.00  
  Četrti redni 30. 8. 2024 11.00  
  Na vrh

  Organizacija gostinskih dogodkov

  dr. Jože Zalar

  RokDatumUra, prostorOpomba
  Prvi redni 16. 11. 2023 17.00  
  Drugi redni 18. 1. 2024 11.00  
  Tretji redni 13. 6. 2024 11.00  
  Na vrh

  Osnove gastronomije

  Tatjana Šubic, univ.dipl.inž.živ.tehnol

  RokDatumUra, prostorOpomba
  Prvi redni 7. 11. 2023 17.00  
  Drugi redni 16. 1. 2024 9.00  
  Tretji redni 4. 6. 2024 9.00  
  Četrti redni 27. 8. 2024 9.00  
  Na vrh

  Osnove kuharstva

  dr. Jože Zalar

  RokDatumUra, prostorOpomba
  Prvi redni 10. 11. 2023 17.00  
  Drugi redni 18. 1. 2024 9.00  
  Tretji redni 7. 6. 2024 11.00  
  Četrti redni 30. 8. 2024 11.00  
  Na vrh

  Osnove projektnega menedžmenta

  Iztok Sila, MBA

  RokDatumUra, prostorOpomba
  Prvi redni 13. 11. 2023 17.00  
  Drugi redni 22. 1. 2024 9.00  
  Tretji redni 10. 6. 2024 11.00  
  Četrti redni 2. 9. 2024 9.00  
  Na vrh

  Osnove strežbe

  mag. Peter Mihelčič

  RokDatumUra, prostorOpomba
  Prvi redni 16. 11. 2023 17.00  
  Drugi redni 19. 1. 2024 9.00  
  Tretji redni 13. 6. 2024 11.00  
  Na vrh

  PIP - Wellness turizem

  dr. Vekoslava Gojčič

  RokDatumUra, prostorOpomba
  Prvi redni 16. 11. 2023 17.00  
  Na vrh

  Poslovanje hotelov in turističnih agencij

  mag. Tadeja Krašna

  RokDatumUra, prostorOpomba
  Prvi redni 8. 11. 2023 17.00  
  Drugi redni 17. 1. 2024 9.00  
  Prvi izredni 18. 3. 2024 16.00 Izredni izpitni rok velja za študente starih generacij!
  Tretji redni 5. 6. 2024 11.00  
  Četrti redni 28. 8. 2024 11.00  
  Na vrh

  Poslovanje prenočitvenih in prehrambenih obratov

  mag. Tadeja Krašna

  RokDatumUra, prostorOpomba
  Prvi redni 8. 11. 2023 13.30, Riklijeva predavalnica  
  Drugi redni 17. 1. 2024 9.00  
  Prvi izredni 18. 3. 2024 16.00 Izredni izpitni rok velja za študente starih generacij!
  Tretji redni 5. 6. 2024 11.00  
  Četrti redni 28. 8. 2024 11.00  
  Na vrh

  Poslovna informatika s statistiko

  Francka Gregorc, univ.dipl.ekon.

  RokDatumUra, prostorOpomba
  Prvi redni 14. 11. 2023 17.00  
  Prvi izredni 20. 12. 2023 9.00  
  Drugi redni 15. 1. 2024 9.00  
  Tretji redni 11. 6. 2024 9.00  
  Na vrh

  Poslovno sporazumevanje in vodenje

  dr. Darija Cvikl

  RokDatumUra, prostorOpomba
  Prvi redni 13. 11. 2023 17.00  
  Drugi redni 22. 1. 2024 9.00  
  Tretji redni 10. 6. 2024 9.00  
  Četrti redni 2. 9. 2024 9.00  
  Na vrh

  Praktično izobraževanje 1

  dr. Darija Cvikl

  RokDatumUra, prostorOpomba
  Prvi redni 19. 1. 2024    
  Na vrh

  Praktično izobraževanje 2

  dr. Darija Cvikl

  RokDatumUra, prostorOpomba
  Prvi redni 10. 11. 2023    
  Drugi redni 19. 1. 2024    
  Na vrh

  Praktično izobraževanje 3

  dr. Darija Cvikl

  RokDatumUra, prostorOpomba
  Prvi redni 19. 1. 2024    
  Na vrh

  Praktično izobraževanje 4

  dr. Darija Cvikl

  RokDatumUra, prostorOpomba
  Prvi redni 10. 11. 2023    
  Drugi redni 19. 1. 2024    
  Na vrh

  Pravni predpisi

  Jakob Demšar, univ.dipl.prav.

  RokDatumUra, prostorOpomba
  Prvi redni 6. 11. 2023 17.00  
  Drugi redni 23. 1. 2024 10.00  
  Tretji redni 3. 6. 2024 9.00  
  Četrti redni 26. 8. 2024 9.00  
  Na vrh

  Strežba z organizacijo dela 1

  mag. Peter Mihelčič

  RokDatumUra, prostorOpomba
  Prvi redni 16. 11. 2023 17.00  
  Drugi redni 19. 1. 2024 9.00  
  Tretji redni 13. 6. 2024 11.00  
  Na vrh

  Strežba z organizacijo dela 2

  mag. Peter Mihelčič

  RokDatumUra, prostorOpomba
  Prvi redni 16. 11. 2023 17.00  
  Drugi redni 25. 1. 2024 11.00  
  Tretji redni 13. 6. 2024 11.00  
  Na vrh

  dr. Emira Premrov

  RokDatumUra, prostorOpomba
  Četrti redni 29. 8. 2024 11.00 Ustni izpit: 05.09.2024
  Na vrh

  Strokovna terminologija v tujem jeziku 1

  Cilka Demšar, prof.ang. jezika in soc.

  RokDatumUra, prostorOpomba
  Prvi redni 8. 11. 2023 17.00 [Angleški jezik] Ustni izpit: 15.11.2023
  Drugi redni 24. 1. 2024 9.00 [Angleški jezik] Ustni izpit: 31.01.2024
  Tretji redni 5. 6. 2024 9.00 [Angleški jezik] Ustni izpit: 12.06.2024
  Četrti redni 28. 8. 2024 9.00 [Angleški jezik] Ustni izpit: 04.09.2024
  Na vrh

  dr. Emira Premrov

  RokDatumUra, prostorOpomba
  Prvi redni 7. 11. 2023 17.00 [Nemški jezik] Ustni izpit: 14.11.2023
  Drugi redni 16. 1. 2024 11.00 [Nemški jezik] Ustni izpit: 23.01.2024
  Tretji redni 6. 6. 2024 11.00 [Nemški jezik] Ustni izpit: 13.06.2024
  Četrti redni 29. 8. 2024 11.00 [Nemški jezik] Ustni izpit: 05.09.2024
  Na vrh

  Strokovna terminologija v tujem jeziku 2

  Cilka Demšar, prof.ang. jezika in soc.

  RokDatumUra, prostorOpomba
  Prvi redni 8. 11. 2023 17.00 [Angleški jezik] Ustni izpit: 15.11.2023
  Drugi redni 24. 1. 2024 9.00 [Angleški jezik] Ustni izpit: 31.01.2024
  Tretji redni 5. 6. 2024 9.00 [Angleški jezik] Ustni izpit: 12.06.2024
  Četrti redni 28. 8. 2024 9.00 [Angleški jezik] Ustni izpit: 04.09.2024
  Na vrh

  Miha Guzelj, univ. dipl. ital. in soc.

  RokDatumUra, prostorOpomba
  Prvi redni 6. 11. 2023 17.00 [Italijanski jezik] Ustni izpit: 13.11.2023
  Prvi izredni 12. 3. 2024 15.00, Jezerska predavalnica [Italijanski jezik] Ustni izpit: datum in ura ustnega izpita bosta objavljena naknadno!
  Tretji redni 3. 6. 2024 11.00 [Italijanski jezik] Ustni izpit: 10.06.2024
  Na vrh

  dr. Emira Premrov

  RokDatumUra, prostorOpomba
  Prvi redni 7. 11. 2023 17.00 [Nemški jezik] Ustni izpit: 14.11.2023
  Drugi redni 16. 1. 2024 11.00 [Nemški jezik] Ustni izpit: 23.01.2024
  Prvi izredni 3. 4. 2024 14.00, Jezerska predavalnica [Nemški jezik] Ustni izpit: 10.04.2024
  Tretji redni 6. 6. 2024 11.00 [Nemški jezik] Ustni izpit: 13.06.2024
  Četrti redni 29. 8. 2024 11.00 [Nemški jezik] Ustni izpit: 05.09.2024
  Na vrh

  Strokovna terminologija v tujem jeziku 3

  Miha Guzelj, univ. dipl. ital. in soc.

  RokDatumUra, prostorOpomba
  Prvi redni 6. 11. 2023 17.00 [Italijanski jezik] Ustni izpit: 13.11.2023
  Prvi izredni 12. 3. 2024 15.00, Jezerka predavalnica [Italijanski jezik] Ustni izpit: datum in ura ustnega izpita bosta objavljena naknadno!
  Tretji redni 3. 6. 2024 11.00 [Italijanski jezik] Ustni izpit: 10.06.2024
  Na vrh

  dr. Emira Premrov

  RokDatumUra, prostorOpomba
  Prvi redni 7. 11. 2023 17.00 [Nemški jezik] Ustni izpit: 14.11.2023
  Drugi redni 16. 1. 2024 11.00 [Nemški jezik] Ustni izpit: 23.01.2024
  Četrti redni 29. 8. 2024 11.00 [Nemški jezik] Ustni izpit: 05.09.2024
  Na vrh

  Trženje v turizmu

  mag. Tadeja Krašna

  RokDatumUra, prostorOpomba
  Prvi redni 15. 11. 2023 13.30 Sprememba ure izpita - ob 13:30!
  Drugi redni 24. 1. 2024 11.00  
  Prvi izredni 28. 2. 2024 16.00 Izredni rok velja samo za študente preteklih gen.-zaključek študija!
  Tretji redni 12. 6. 2024 11.00  
  Na vrh

  Turistična geografija in kulturna dediščina

  dr. Boža Grafenauer

  RokDatumUra, prostorOpomba
  Prvi redni 9. 11. 2023 17.00  
  Drugi redni 25. 1. 2024 9.00 Ustni izpit: 1.2.2024
  Tretji redni 6. 6. 2024 9.00  
  Četrti redni 29. 8. 2024 9.00  
  Na vrh