Izpitni roki


 • Študijsko leto: 2020/2021
 • Program: Gostinstvo in turizem
 • Način študija: Izredni
 • Lokacija: Bled


 • Barmanstvo

  mag. Peter Mihelčič

  RokDatumUra, prostorOpomba
  Prvi redni 12. 11. 2020 17.00  
  Drugi redni 28. 1. 2021 11.00  
  Prvi izredni 27. 5. 2021 15.00, Blejska predavalnica  
  Tretji redni 10. 6. 2021 11.00  
  Četrti redni 2. 9. 2021 11.00  
  Na vrh

  Dopolnilne turistične dejavnosti

  dr. Boža Grafenauer

  RokDatumUra, prostorOpomba
  Prvi redni 5. 11. 2020 17.00  
  Drugi redni 21. 1. 2021 9.00, MS Teams  
  Tretji redni 4. 6. 2021 9.00  
  Četrti redni 27. 8. 2021 9.00  
  Na vrh

  Ekonomika podjetja

  mag. Darja Radić

  RokDatumUra, prostorOpomba
  Prvi redni 13. 11. 2020 17.00  
  Drugi redni 29. 1. 2021 9.00  
  Prvi izredni 14. 5. 2021 11.00, Blejska predavalnica  
  Tretji redni 11. 6. 2021 9.00, Blejska predavalnica  
  Četrti redni 3. 9. 2021 9.00  
  Na vrh

  Ekonomika turizma

  mag. Tanja Švigelj

  RokDatumUra, prostorOpomba
  Prvi redni 11. 11. 2020 17.00  
  Drugi redni 27. 1. 2021 9.00, MS Teams  
  Prvi izredni 11. 2. 2021 16.00, Exam.net  
  Tretji redni 9. 6. 2021 9.00  
  Četrti redni 1. 9. 2021 9.00  
  Na vrh

  Gastronomija

  Tatjana Šubic, univ.dipl.inž.živ.tehnol

  RokDatumUra, prostorOpomba
  Prvi redni 3. 11. 2020 17.00  
  Drugi redni 19. 1. 2021 9.00, MS Teams  
  Tretji redni 1. 6. 2021 9.00, Blejska predavalnica  
  Četrti redni 24. 8. 2021 9.00  
  Na vrh

  Kuharstvo z organizacijo dela 1

  Jože Zalar, mag.turiz.

  RokDatumUra, prostorOpomba
  Prvi redni 6. 11. 2020 17.00  
  Drugi redni 28. 1. 2021 11.00, MS Teams Sprememba datuma iz 22.1. na 28.1.2021!
  Tretji redni 4. 6. 2021 11.00  
  Četrti redni 27. 8. 2021 11.00  
  Na vrh

  Kuharstvo z organizacijo dela 2

  Jože Zalar, mag.turiz.

  RokDatumUra, prostorOpomba
  Prvi redni 6. 11. 2020 17.00  
  Drugi redni 22. 1. 2021 13.00  
  Tretji redni 4. 6. 2021 11.00, Blejska predavalnica  
  Četrti redni 27. 8. 2021 11.00  
  Na vrh

  Kulinarika za vitalnost

  Jože Zalar, mag.turiz., Tatjana Šubic, univ.dipl.inž.živ.tehnol

  RokDatumUra, prostorOpomba
  Prvi redni 3. 11. 2020 17.00  
  Drugi redni 19. 1. 2021 11.00  
  Tretji redni 1. 6. 2021 11.00  
  Četrti redni 24. 8. 2021 11.00  
  Na vrh

  Organizacija gostinskih dogodkov

  Jože Zalar, mag.turiz.

  RokDatumUra, prostorOpomba
  Prvi redni 12. 11. 2020    
  Drugi redni 28. 1. 2021 15.00, MS Teams  
  Tretji redni 10. 6. 2021 11.00  
  Četrti redni 2. 9. 2021 11.00  
  Na vrh

  Osnove gastronomije

  Tatjana Šubic, univ.dipl.inž.živ.tehnol

  RokDatumUra, prostorOpomba
  Prvi redni 3. 11. 2020 17.00  
  Drugi redni 19. 1. 2021 9.00, Exam.net  
  Tretji redni 1. 6. 2021 9.00  
  Četrti redni 24. 8. 2021 9.00  
  Na vrh

  Osnove kuharstva

  Jože Zalar, mag.turiz.

  RokDatumUra, prostorOpomba
  Prvi redni 6. 11. 2020 17.00  
  Drugi redni 22. 1. 2021 8.30, MS Teams  
  Tretji redni 4. 6. 2021 11.00  
  Četrti redni 27. 8. 2021 11.00  
  Na vrh

  Osnove projektnega menedžmenta

  Iztok Sila, MBA

  RokDatumUra, prostorOpomba
  Prvi redni 10. 11. 2020 17.00  
  Drugi redni (A) 28. 1. 2021 9.00, Exam.net Prestavljen datum iz 26.01. na 28.1.2021.
  Tretji redni 8. 6. 2021 9.00, Blejska predavalnica  
  Četrti redni 31. 8. 2021 9.00  
  Na vrh

  Osnove strežbe

  Marijan Lebar, ekon.za hot.

  RokDatumUra, prostorOpomba
  Drugi redni 1. 2. 2021 16.00, MS Teams Prestavljen datum iz 28.1. na 1.2.2021.
  Tretji redni 2. 6. 2021 11.00 Prestavljen izpit iz 10.6. na 2.6.2021!
  Četrti redni 2. 9. 2021 11.00  
  Na vrh

  mag. Peter Mihelčič

  RokDatumUra, prostorOpomba
  Prvi redni 12. 11. 2020 17.00  
  Na vrh

  PIP - Stilno svetovanje in pravila vedenja

  Barbara Merlak, univ.dipl.ekon.

  RokDatumUra, prostorOpomba
  Prvi redni 10. 11. 2020 17.00  
  Drugi redni 26. 1. 2021 9.00  
  Tretji redni 8. 6. 2021 9.00  
  Četrti redni 31. 8. 2021 9.00  
  Na vrh

  PIP - Wellness turizem

  mag. Slavka Gojčič

  RokDatumUra, prostorOpomba
  Prvi redni 12. 11. 2020 17.00  
  Drugi redni 26. 1. 2021 11.00 Prestavljen rok iz 28.01. na 26.01.2021.
  Tretji redni 10. 6. 2021 11.00  
  Četrti redni 2. 9. 2021 11.00  
  Na vrh

  Poslovanje hotelov in turističnih agencij

  mag. Tadeja Krašna

  RokDatumUra, prostorOpomba
  Prvi redni 4. 11. 2020 17.00  
  Drugi redni 20. 1. 2021 9.00, GoToMeeting  
  Prvi izredni (C) 25. 5. 2021 11.00  
  Tretji redni 2. 6. 2021 11.00  
  Drugi izredni 28. 6. 2021 9.00  
  Četrti redni 25. 8. 2021 11.00  
  Na vrh

  Poslovanje prenočitvenih in prehrambenih obratov

  mag. Tadeja Krašna

  RokDatumUra, prostorOpomba
  Prvi redni 4. 11. 2020 17.00  
  Drugi redni 20. 1. 2021 9.00, GoToMeeting  
  Prvi izredni 18. 2. 2021 15.30, GoToMeeting  
  Tretji redni 2. 6. 2021 11.00  
  Drugi izredni 28. 6. 2021 9.00  
  Četrti redni 25. 8. 2021 11.00  
  Na vrh

  Poslovna informatika s statistiko

  Francka Gregorc, univ.dipl.ekon.

  RokDatumUra, prostorOpomba
  Prvi redni 9. 11. 2020 17.00  
  Drugi redni 25. 1. 2021 9.00  
  Prvi izredni 21. 5. 2021 10.00,  
  Tretji redni 31. 5. 2021 9.00, Blejska predavalnica Prestavljen datum izpita iz 7.6. na 31.5.2021!
  Četrti redni 30. 8. 2021 9.00  
  Na vrh

  Poslovno sporazumevanje in vodenje

  Darija Cvikl, univ.dipl.ekon.

  RokDatumUra, prostorOpomba
  Prvi redni 10. 11. 2020 17.00  
  Drugi redni 26. 1. 2021 9.00  
  Prvi izredni 5. 5. 2021 10.00 Ustni izpit: 21.05.2021 - ob 9.00 uri - MS Teams
  Tretji redni 8. 6. 2021 9.00, Jezerska predavalnica Ustni izpit: 17.06.2021 - glej razpored na šolskem portalu
  Četrti redni 31. 8. 2021 9.00  
  Na vrh

  Praktično izobraževanje 1

  Marijan Lebar, ekon.za hot.

  RokDatumUra, prostorOpomba
  Prvi izredni 14. 10. 2020    
  Na vrh

  Praktično izobraževanje 2

  Marijan Lebar, ekon.za hot.

  RokDatumUra, prostorOpomba
  Prvi izredni 14. 10. 2020    
  Na vrh

  Praktično izobraževanje 3

  Marijan Lebar, ekon.za hot., Darija Cvikl, univ.dipl.ekon.

  RokDatumUra, prostorOpomba
  Prvi redni 8. 6. 2021    
  Na vrh

  Praktično izobraževanje 4

  Marijan Lebar, ekon.za hot.

  RokDatumUra, prostorOpomba
  Prvi izredni 1. 3. 2021    
  Na vrh

  mag. Peter Mihelčič, Darija Cvikl, univ.dipl.ekon.

  RokDatumUra, prostorOpomba
  Prvi redni 10. 9. 2021    
  Na vrh

  Pravni predpisi

  Jakob Demšar, univ.dipl.prav.

  RokDatumUra, prostorOpomba
  Prvi redni 2. 11. 2020 17.00  
  Drugi redni 2. 2. 2021 10.00, MS Teams Prestavljen datum iz 18.1. na 2.2.2021 ob 10.00 uri.
  Tretji redni 7. 6. 2021 9.00, Blejska predavalnica Prestavljen datum izpita iz 31.5. na 7.6.2021!
  Četrti redni 23. 8. 2021 9.00  
  Na vrh

  Strežba z organizacijo dela 1

  Marijan Lebar, ekon.za hot.

  RokDatumUra, prostorOpomba
  Prvi redni 12. 11. 2020 17.00  
  Drugi redni 1. 2. 2021 11.00, MS Teams Prestavljen datum iz 28.1. na 1.2.2021.
  Tretji redni 2. 6. 2021 11.00 Prestavljen izpit iz 10.6. na 2.6.2021!
  Četrti redni 2. 9. 2021 11.00  
  Na vrh

  Strežba z organizacijo dela 2

  Marijan Lebar, ekon.za hot.

  RokDatumUra, prostorOpomba
  Prvi redni 12. 11. 2020 17.00  
  Drugi redni 1. 2. 2021 11.00, MS Teams Prestavljen datum iz 28.1. na 1.2.2021.
  Tretji redni 2. 6. 2021 11.00, Blejska predavalnica Prestavljen izpit iz 10.6. na 2.6.2021!
  Četrti redni 2. 9. 2021 11.00  
  Na vrh

  Strokovna terminologija v tujem jeziku 1

  Cilka Demšar, prof.ang. jezika in soc.

  RokDatumUra, prostorOpomba
  Prvi redni 4. 11. 2020 17.00 [Angleški jezik] Ustni izpit: 11.11.2020
  Drugi redni 20. 1. 2021 9.00 [Angleški jezik] Ustni izpit: 27.01.2021
  Tretji redni 28. 5. 2021 9.00 [Angleški jezik] Ustni izpit: 9.6.2021 - glej razpored na šolskem portalu
  Četrti redni 25. 8. 2021 9.00 [Angleški jezik] Ustni izpit: 1.9.2021
  Na vrh

  dr. Emira Premrov

  RokDatumUra, prostorOpomba
  Prvi redni 3. 11. 2020 17.00 [Nemški jezik] Ustni izpit: 10.11.2020
  Drugi redni 20. 1. 2021 11.00, GoToMeeting [Nemški jezik]
  Tretji redni 3. 6. 2021 11.00 [Nemški jezik] Ustni izpit: 10.6.2021
  Četrti redni 26. 8. 2021 11.00 [Nemški jezik] Ustni izpit: 2.9.2021
  Na vrh

  Strokovna terminologija v tujem jeziku 2

  Cilka Demšar, prof.ang. jezika in soc.

  RokDatumUra, prostorOpomba
  Prvi redni 4. 11. 2020 17.00 [Angleški jezik] Ustni izpit: 11.11.2020
  Drugi redni 20. 1. 2021 9.00 [Angleški jezik] Ustni izpit: 27.01.2021
  Tretji redni 28. 5. 2021 9.00 [Angleški jezik] Prestavljen rok iz 2.6. na 28.5.2021 / Ustni izpit: 9.6.2021
  Četrti redni 25. 8. 2021 9.00 [Angleški jezik] Ustni izpit: 1.9.2021
  Na vrh

  Miha Guzelj, univ. dipl. ital. in soc.

  RokDatumUra, prostorOpomba
  Prvi redni 2. 11. 2020 17.00 [Italijanski jezik] Ustni izpit: 09.11.2020
  Drugi redni 18. 1. 2021 11.00, MS Teams [Italijanski jezik] Ustni izpit: 25.01.2021
  Prvi izredni 2. 3. 2021 17.00, Grajska predavalnica [Italijanski jezik]
  Drugi izredni 23. 3. 2021 17.00 [Italijanski jezik]
  Tretji izredni 20. 4. 2021   [Italijanski jezik]
  Četrti izredni 23. 4. 2021 10.00 [Italijanski jezik]
  Tretji redni 31. 5. 2021 9.00 [Italijanski jezik] Ustni izpit: 7.6.2021
  Četrti redni 3. 9. 2021 11.00 [Italijanski jezik] Prestavljen datum iz 23.8.na 03.09.2021 / Ustni izpit: 30.8.2021
  Na vrh

  dr. Emira Premrov

  RokDatumUra, prostorOpomba
  Prvi redni 3. 11. 2020 17.00 [Nemški jezik] Ustni izpit: 10.11.2020
  Prvi izredni 11. 12. 2020 14.15, GoToMeeting [Nemški jezik] Izpit velja SAMO za študente programa Munera3. / Ustni izpit: 17.12.2020
  Drugi redni 20. 1. 2021 11.00, GoToMeeting [Nemški jezik] Ustni izpit: 27.01.2021
  Drugi izredni 17. 3. 2021 17.00 [Nemški jezik] Ustni izpit; 24.3., 26.3. oz. 29.3.2021
  Tretji izredni 22. 4. 2021 14.30, [Nemški jezik] Ustni izpit: 30.04.2021 - MS Teams - glej razpored na Šolskem portalu
  Tretji redni 3. 6. 2021 11.00 [Nemški jezik] Ustni izpit: 17.6.2021
  Četrti redni 26. 8. 2021 11.00 [Nemški jezik] Ustni izpit: 2.9.2021
  Na vrh

  Strokovna terminologija v tujem jeziku 3

  Miha Guzelj, univ. dipl. ital. in soc.

  RokDatumUra, prostorOpomba
  Prvi redni 2. 11. 2020 17.00 [Italijanski jezik] Ustni izpit: 09.11.2020
  Drugi redni 18. 1. 2021 11.00, MS Teams [Italijanski jezik] Ustni izpit: 25.01.2021
  Prvi izredni 23. 3. 2021 17.00 [Italijanski jezik]
  Tretji izredni 20. 4. 2021   [Italijanski jezik]
  Tretji redni 31. 5. 2021 9.00, Riklijeva predavalnica [Italijanski jezik] Ustni izpit: 7.6.2021
  Četrti redni 3. 9. 2021 11.00 [Italijanski jezik] Prestavljen datum iz 23.8.na 03.09.2021 / Ustni izpit: 30.8.2021
  Na vrh

  dr. Emira Premrov

  RokDatumUra, prostorOpomba
  Prvi redni 3. 11. 2020 17.00 [Nemški jezik] Ustni izpit: 10.11.2020
  Prvi izredni 11. 12. 2020 14.15, GoToMeeting [Nemški jezik] Izpit velja SAMO za študente programa Munera3. / Ustni izpit: 17.12.2020
  Drugi redni 20. 1. 2021 11.00, GoToMeeting [Nemški jezik]
  Drugi izredni 17. 3. 2021 17.00 [Nemški jezik]
  Tretji izredni 22. 4. 2021 14.00 [Nemški jezik]
  Tretji redni 3. 6. 2021 11.00 [Nemški jezik] Ustni izpit: 10.6.2021
  Četrti redni 26. 8. 2021 11.00 [Nemški jezik] Ustni izpit: 2.9.2021
  Na vrh

  Trženje v turizmu

  mag. Tadeja Krašna

  RokDatumUra, prostorOpomba
  Prvi redni 11. 11. 2020 17.00  
  Drugi redni 27. 1. 2021 11.00, GoToMeeting  
  Prvi izredni (C) 11. 5. 2021 11.00, Blejska predavalnica  
  Tretji redni 9. 6. 2021 11.00, Blejska predavalnica  
  Drugi izredni 28. 6. 2021 9.00  
  Četrti redni 1. 9. 2021 11.00  
  Na vrh

  Turistična geografija in kulturna dediščina

  dr. Boža Grafenauer

  RokDatumUra, prostorOpomba
  Prvi redni 5. 11. 2020 17.00  
  Drugi redni 21. 1. 2021 9.00, MS Teams  
  Tretji redni 3. 6. 2021 9.00, Blejska predavalnica  
  Prvi izredni 22. 6. 2021 9.00  
  Četrti redni 26. 8. 2021 9.00  
  Na vrh