Izpitni roki


 • Študijsko leto: 2022/2023
 • Program: Gostinstvo in turizem
 • Način študija: Izredni
 • Lokacija: Bled


 • Barmanstvo

  mag. Peter Mihelčič

  RokDatumUra, prostorOpomba
  Prvi redni 17. 11. 2022 17.00  
  Drugi redni 26. 1. 2023 14.00  
  Tretji redni 15. 6. 2023 13.00 Sprememba ure izpite iz 11:00 ure na 13:00 ure.
  Četrti redni 7. 9. 2023 11.00  
  Na vrh

  Dopolnilne turistične dejavnosti

  dr. Boža Grafenauer

  RokDatumUra, prostorOpomba
  Prvi redni 10. 11. 2022 17.00  
  Drugi redni 17. 1. 2023 9.00  
  Tretji redni 9. 6. 2023 9.00  
  Četrti redni 1. 9. 2023 9.00  
  Na vrh

  Ekonomika podjetja

  mag. Darja Radić

  RokDatumUra, prostorOpomba
  Prvi redni 18. 11. 2022 17.00  
  Drugi redni 27. 1. 2023 14.00  
  Prvi izredni 20. 4. 2023 11.00  
  Tretji redni 16. 6. 2023 9.00  
  Četrti redni 8. 9. 2023 9.00  
  Na vrh

  Ekonomika turizma

  mag. Darja Radić

  RokDatumUra, prostorOpomba
  Prvi redni 16. 11. 2022 17.00  
  Drugi redni 18. 1. 2023 9.00  
  Prvi izredni 3. 3. 2023 14.00  
  Tretji redni 14. 6. 2023 9.00  
  Četrti redni 6. 9. 2023 9.00  
  Na vrh

  Gastronomija

  Tatjana Šubic, univ.dipl.inž.živ.tehnol

  RokDatumUra, prostorOpomba
  Prvi redni 8. 11. 2022 17.00  
  Drugi redni 24. 1. 2023 11.00  
  Tretji redni 30. 5. 2023 9.00 Sprememba datuma - iz 6.6.2023 na 30.05.2023!
  Četrti redni 29. 8. 2023 9.00  
  Na vrh

  Kuharstvo z organizacijo dela 1

  dr. Jože Zalar

  RokDatumUra, prostorOpomba
  Prvi redni 11. 11. 2022 17.00  
  Drugi redni 19. 1. 2023 9.00  
  Tretji redni 9. 6. 2023 11.00,  
  Četrti redni 1. 9. 2023 11.00  
  Na vrh

  Kuharstvo z organizacijo dela 2

  dr. Jože Zalar

  RokDatumUra, prostorOpomba
  Prvi redni 11. 11. 2022 17.00  
  Drugi redni 26. 1. 2023 14.30  
  Tretji redni 9. 6. 2023 11.00  
  Četrti redni 1. 9. 2023 11.00  
  Na vrh

  Kulinarika za vitalnost

  dr. Jože Zalar, Tatjana Šubic, univ.dipl.inž.živ.tehnol

  RokDatumUra, prostorOpomba
  Prvi redni 8. 11. 2022 17.00  
  Drugi redni 17. 1. 2023 11.00  
  Tretji redni 6. 6. 2023 11.00  
  Četrti redni 29. 8. 2023 11.00  
  Na vrh

  Organizacija gostinskih dogodkov

  dr. Jože Zalar

  RokDatumUra, prostorOpomba
  Prvi redni 17. 11. 2022 17.00  
  Drugi redni 19. 1. 2023 11.00  
  Tretji redni 15. 6. 2023 13.00 Sprememba ure izpite iz 11:00 ure na 13:00 ure.
  Četrti redni 7. 9. 2023 11.00  
  Na vrh

  Osnove gastronomije

  Tatjana Šubic, univ.dipl.inž.živ.tehnol

  RokDatumUra, prostorOpomba
  Prvi redni 8. 11. 2022 17.00  
  Drugi redni 17. 1. 2023 9.00  
  Prvi izredni 27. 2. 2023 14.15  
  Tretji redni 30. 5. 2023 9.00 Sprememba datuma - iz 6.6.2023 na 30.05.2023!
  Četrti redni 29. 8. 2023 9.00  
  Na vrh

  Osnove kuharstva

  dr. Jože Zalar

  RokDatumUra, prostorOpomba
  Prvi redni 11. 11. 2022 17.00  
  Drugi redni 19. 1. 2023 9.00  
  Tretji redni 9. 6. 2023 11.00  
  Četrti redni 1. 9. 2023 11.00  
  Na vrh

  Osnove projektnega menedžmenta

  Iztok Sila, MBA

  RokDatumUra, prostorOpomba
  Prvi redni 14. 11. 2022 17.00  
  Drugi redni 23. 1. 2023 14.00  
  Tretji redni 12. 6. 2023 9.00 Sprememba ure izpita iz 11:00 na 9:00 uro.
  Četrti redni 4. 9. 2023 13.00 Sprememba ure izpita iz 9:00 na 13:00 uro.
  Na vrh

  Osnove strežbe

  mag. Peter Mihelčič

  RokDatumUra, prostorOpomba
  Prvi redni 17. 11. 2022 17.00  
  Drugi redni 20. 1. 2023 9.00  
  Tretji redni 15. 6. 2023 11.00  
  Četrti redni 7. 9. 2023 11.00  
  Na vrh

  PIP - Stilno svetovanje in pravila vedenja

  Barbara Merlak, univ.dipl.ekon.

  RokDatumUra, prostorOpomba
  Prvi redni 15. 11. 2022 17.00  
  Drugi redni 24. 1. 2023 14.00  
  Prvi izredni 17. 4. 2023 14.00  
  Tretji redni 13. 6. 2023 9.00  
  Četrti redni 5. 9. 2023 9.00  
  Na vrh

  Poslovanje hotelov in turističnih agencij

  mag. Tadeja Krašna

  RokDatumUra, prostorOpomba
  Prvi redni 9. 11. 2022 11.00  
  Drugi redni 18. 1. 2023 9.00  
  Prvi izredni 15. 2. 2023 17.00  
  Drugi izredni 20. 4. 2023 14.00  
  Tretji redni 7. 6. 2023 11.00 - 11080245242 - ni plačila izpita
  Četrti redni 30. 8. 2023 11.00  
  Na vrh

  Poslovanje prenočitvenih in prehrambenih obratov

  mag. Tadeja Krašna

  RokDatumUra, prostorOpomba
  Prvi redni 9. 11. 2022 11.00  
  Prvi izredni 20. 12. 2022 9.30  
  Drugi redni 18. 1. 2023 9.00  
  Drugi izredni 15. 2. 2023 17.00  
  Tretji redni 7. 6. 2023 11.00 - 11080245245 - ni plačila izpita
  Četrti redni 30. 8. 2023 11.00  
  Na vrh

  Poslovna informatika s statistiko

  Francka Gregorc, univ.dipl.ekon.

  RokDatumUra, prostorOpomba
  Prvi redni 15. 11. 2022 17.00, Jezerska predavalnica Ogled nalog: 16.11.2022 ob 11:00 uri.
  Prvi izredni 20. 12. 2022 14.00  
  Drugi redni 24. 1. 2023 14.00 Ogled nalog: 27.01.2023 ob 11:00 uri.
  Drugi izredni 24. 4. 2023 9.00  
  Tretji redni 13. 6. 2023 9.00  
  Četrti redni 5. 9. 2023 9.00  
  Na vrh

  Poslovno sporazumevanje in vodenje

  dr. Darija Cvikl

  RokDatumUra, prostorOpomba
  Prvi redni 14. 11. 2022 17.00  
  Drugi redni 23. 1. 2023 14.00  
  Prvi izredni 20. 3. 2023 10.00  
  Tretji redni 12. 6. 2023 9.00  
  Četrti redni 4. 9. 2023 13.00 Sprememba ure izpita iz 9:00 na 13:00 uro.
  Na vrh

  Praktično izobraževanje 1

  dr. Darija Cvikl

  RokDatumUra, prostorOpomba
  Prvi redni 9. 6. 2023    
  Drugi redni 8. 9. 2023    
  Na vrh

  Praktično izobraževanje 2

  dr. Darija Cvikl

  RokDatumUra, prostorOpomba
  Prvi redni 11. 11. 2022    
  Drugi redni 9. 6. 2023    
  Tretji redni 8. 9. 2023    
  Na vrh

  Praktično izobraževanje 3

  dr. Darija Cvikl

  RokDatumUra, prostorOpomba
  Prvi redni 9. 6. 2023    
  Drugi redni 8. 9. 2023    
  Na vrh

  Praktično izobraževanje 4

  dr. Darija Cvikl

  RokDatumUra, prostorOpomba
  Prvi redni 11. 11. 2022    
  Drugi redni 8. 9. 2023    
  Na vrh

  Pravni predpisi

  Jakob Demšar, univ.dipl.prav.

  RokDatumUra, prostorOpomba
  Prvi redni 7. 11. 2022 17.00  
  Drugi redni 16. 1. 2023 10.00  
  Prvi izredni 10. 2. 2023 16.00  
  Drugi izredni 9. 5. 2023 15.00  
  Tretji redni 5. 6. 2023 9.00  
  Četrti redni 28. 8. 2023 9.00  
  Na vrh

  Strežba z organizacijo dela 1

  mag. Peter Mihelčič

  RokDatumUra, prostorOpomba
  Prvi redni 17. 11. 2022 17.00  
  Drugi redni 20. 1. 2023 9.00  
  Tretji redni 15. 6. 2023 11.00  
  Četrti redni 7. 9. 2023 11.00  
  Na vrh

  Strežba z organizacijo dela 2

  mag. Peter Mihelčič

  RokDatumUra, prostorOpomba
  Prvi redni 17. 11. 2022 17.00  
  Drugi redni 26. 1. 2023 14.00  
  Tretji redni 15. 6. 2023 11.00  
  Četrti redni 7. 9. 2023 11.00  
  Na vrh

  Strokovna terminologija v tujem jeziku 1

  Cilka Demšar, prof.ang. jezika in soc.

  RokDatumUra, prostorOpomba
  Prvi redni 9. 11. 2022 17.00 [Angleški jezik]
  Drugi redni 25. 1. 2023 14.00 [Angleški jezik]
  Tretji redni 7. 6. 2023 9.00 [Angleški jezik] Ustni izpit: 15.06.2023 - glej razpored, šolski portal
  Četrti redni 30. 8. 2023 9.00 [Angleški jezik] Ustni izpit: 06.09.2023
  Na vrh

  dr. Emira Premrov

  RokDatumUra, prostorOpomba
  Prvi redni 8. 11. 2022 17.00 [Nemški jezik]
  Drugi redni 17. 1. 2023 11.00 [Nemški jezik]
  Tretji redni 8. 6. 2023 11.00 [Nemški jezik] Ustni izpit: 15.06.2023
  Četrti redni 31. 8. 2023 11.00 [Nemški jezik] Ustni izpit: 07.09.2023
  Na vrh

  Strokovna terminologija v tujem jeziku 2

  Cilka Demšar, prof.ang. jezika in soc.

  RokDatumUra, prostorOpomba
  Prvi redni 9. 11. 2022 17.00 [Angleški jezik] Ustni izpit: 16.11.2022
  Drugi redni 25. 1. 2023 14.00 [Angleški jezik]
  Tretji redni 7. 6. 2023 9.00 [Angleški jezik] Ustni izpit: 14.06.2023
  Četrti redni 30. 8. 2023 9.00 [Angleški jezik] Ustni izpit: 06.09.2023
  Na vrh

  Miha Guzelj, univ. dipl. ital. in soc.

  RokDatumUra, prostorOpomba
  Prvi redni 7. 11. 2022 17.00 [Italijanski jezik] Ustni izpit: 14.11.2022
  Prvi izredni 7. 4. 2023 14.00 [Italijanski jezik]
  Tretji redni 5. 6. 2023 11.00 [Italijanski jezik] Ustni izpit: 12.06.2023
  Drugi izredni 22. 6. 2023 9.00 [Italijanski jezik]
  Četrti redni 8. 9. 2023 11.00 [Italijanski jezik] Ustni izpit: 15.09.2023
  Na vrh

  dr. Emira Premrov

  RokDatumUra, prostorOpomba
  Prvi redni 8. 11. 2022 17.00 [Nemški jezik] Ustni izpit: 15.11.2022
  Drugi redni 17. 1. 2023 11.00 [Nemški jezik]
  Prvi izredni 17. 5. 2023 11.00 [Nemški jezik] Ustni izpit: 19.05.2023
  Tretji redni 8. 6. 2023 11.00 [Nemški jezik] Ustni izpit: 15.06.2023
  Četrti redni 31. 8. 2023 11.00 [Nemški jezik] Ustni izpit: 07.09.2023
  Na vrh

  Strokovna terminologija v tujem jeziku 3

  Miha Guzelj, univ. dipl. ital. in soc.

  RokDatumUra, prostorOpomba
  Prvi redni 7. 11. 2022 17.00 [Italijanski jezik] Ustni izpit: 10.11.2022
  Prvi izredni 7. 4. 2023 14.00 [Italijanski jezik] Ustni izpit: 14.4.2023
  Tretji redni 5. 6. 2023 11.00 [Italijanski jezik]
  Drugi izredni 22. 6. 2023 9.00 [Italijanski jezik]
  Četrti redni 8. 9. 2023 11.00 [Italijanski jezik] Ustni izpit: 15.09.2023
  Na vrh

  dr. Emira Premrov

  RokDatumUra, prostorOpomba
  Prvi redni 8. 11. 2022 17.00 [Nemški jezik] Ustni izpit: 15.11.2022
  Drugi redni 17. 1. 2023 11.00 [Nemški jezik]
  Tretji redni 8. 6. 2023 11.00 [Nemški jezik] Ustni izpit: 15.06.2023
  Četrti redni 31. 8. 2023 11.00 [Nemški jezik] Ustni izpit: 07.09.2023
  Na vrh

  Trženje v turizmu

  mag. Tadeja Krašna

  RokDatumUra, prostorOpomba
  Prvi redni 16. 11. 2022 13.30  
  Drugi redni 25. 1. 2023 14.00  
  Prvi izredni 15. 2. 2023 17.00  
  Drugi izredni 1. 3. 2023 14.00  
  Tretji izredni 23. 3. 2023 14.00  
  Četrti izredni 25. 5. 2023 9.00  
  Tretji redni 14. 6. 2023 11.00  
  Četrti redni 6. 9. 2023 11.00  
  Na vrh

  Turistična geografija in kulturna dediščina

  dr. Boža Grafenauer

  RokDatumUra, prostorOpomba
  Prvi redni 10. 11. 2022 17.00 Ustni izpit: 24.11.2022
  Drugi redni 26. 1. 2023 14.00  
  Prvi izredni 17. 5. 2023 9.00  
  Tretji redni 8. 6. 2023 9.00 Ustni izpit: 15.06.2023
  Četrti redni 31. 8. 2023 9.00  
  Na vrh