Izpitni roki


 • Študijsko leto: 2023/2024
 • Program: Velnes
 • Način študija: Redni
 • Lokacija: Bled


 • Čustvena inteligenca in osebnostni razvoj

  Lea Avguštin, univ. dipl. ped./andr.

  RokDatumUra, prostorOpomba
  Prvi redni 15. 1. 2024 11.00  
  Na vrh

  Ekonomika in podjetništvo

  mag. Darja Radić

  RokDatumUra, prostorOpomba
  Prvi redni 17. 11. 2023 17.00  
  Drugi redni 26. 1. 2024 9.00  
  Na vrh

  Kulinarika za vitalnost

  dr. Jože Zalar, Tatjana Šubic, univ.dipl.inž.živ.tehnol

  RokDatumUra, prostorOpomba
  Prvi redni 7. 11. 2023 17.00  
  Drugi redni 16. 1. 2024 11.00  
  Na vrh

  Menedžment stresa in metode sproščanja

  Lea Avguštin, univ. dipl. ped./andr.

  RokDatumUra, prostorOpomba
  Prvi redni 15. 1. 2024 11.00  
  Na vrh

  Oblikovanje in trženje velneških proizvodov

  mag. Monika Karan

  RokDatumUra, prostorOpomba
  Prvi redni 14. 11. 2023 17.00  
  Drugi redni 18. 1. 2024 11.00  
  Na vrh

  Organizacija gostinskih dogodkov

  dr. Jože Zalar

  RokDatumUra, prostorOpomba
  Prvi redni 18. 1. 2024 11.00  
  Na vrh

  Osnove gibanja in športne aktivnosti

  Gaber Šorn, prof.šp.vzg.

  RokDatumUra, prostorOpomba
  Prvi redni 23. 1. 2024 11.00  
  Na vrh

  Osnove zdravega prehranjevanja

  Tatjana Šubic, univ.dipl.inž.živ.tehnol

  RokDatumUra, prostorOpomba
  Prvi redni 7. 11. 2023 17.00  
  Tretji redni 16. 1. 2024 11.00  
  Na vrh

  Poslovna informatika s statistiko

  Francka Gregorc, univ.dipl.ekon.

  RokDatumUra, prostorOpomba
  Prvi redni 14. 11. 2023 17.00 Ogled nalog: 15.11.2023 - ob 11:00 uri.
  Prvi izredni 20. 12. 2023 9.00  
  Drugi redni 15. 1. 2024 9.00  
  Na vrh

  Poslovno sporazumevanje in vodenje

  Iztok Sila, MBA

  RokDatumUra, prostorOpomba
  Prvi redni 13. 11. 2023 17.00  
  Drugi redni 22. 1. 2024 9.00  
  Na vrh

  Pravni predpisi

  Jakob Demšar, univ.dipl.prav.

  RokDatumUra, prostorOpomba
  Prvi redni 6. 11. 2023 17.00  
  Drugi redni 23. 1. 2024 10.00  
  Na vrh

  Strokovna terminologija v drugem tujem jeziku 2

  Cilka Demšar, prof.ang. jezika in soc.

  RokDatumUra, prostorOpomba
  Prvi redni 8. 11. 2023 17.00 [Angleški jezik] Ustni izpit: 15.11.2023
  Na vrh

  Miha Guzelj, univ. dipl. ital. in soc.

  RokDatumUra, prostorOpomba
  Prvi redni 6. 11. 2023 13.45 [Italijanski jezik] Ustni izpit: 13.11.2023
  Drugi redni 15. 1. 2024 11.00 [Italijanski jezik] Ustni izpit: 22.01.20224
  Na vrh

  dr. Emira Premrov

  RokDatumUra, prostorOpomba
  Prvi redni 7. 11. 2023 17.00 [Nemški jezik] Ustni izpit: 14.11.2023
  Drugi redni 16. 1. 2024 11.00 [Nemški jezik] Ustni izpit: 23.01.2024
  Na vrh

  Strokovna terminologija v prvem tujem jeziku 1

  Cilka Demšar, prof.ang. jezika in soc.

  RokDatumUra, prostorOpomba
  Prvi redni 8. 11. 2023 17.00 [Angleški jezik] Ustni izpit: 15.11.2023 ob 10:00 uri.
  Drugi redni 24. 1. 2024 9.00 [Angleški jezik] Ustni izpit: 31.01.2024
  Na vrh

  dr. Emira Premrov

  RokDatumUra, prostorOpomba
  Prvi redni 7. 11. 2023 17.00 [Nemški jezik] Ustni izpit: 14.11.2023
  Drugi redni 16. 1. 2024 11.00 [Nemški jezik] Ustni izpit: 23.01.2024
  Na vrh

  Trženje storitev

  mag. Tadeja Krašna

  RokDatumUra, prostorOpomba
  Prvi redni 15. 11. 2023 13.30 Sprememba ure izpita - ob 13:30!
  Prvi izredni 7. 12. 2023 14.00  
  Drugi redni 17. 1. 2024 9.00  
  Na vrh

  Upravljanje in poslovanje velneških centrov

  mag. Monika Karan

  RokDatumUra, prostorOpomba
  Prvi redni 16. 11. 2023 17.00  
  Drugi redni 26. 1. 2024 9.00  
  Na vrh

  Uvod v turizem in destinacijski menedžment

  mag. Darja Radić

  RokDatumUra, prostorOpomba
  Prvi redni 15. 11. 2023 17.00  
  Drugi redni 18. 1. 2024 11.00  
  Na vrh

  Velnes in velneška dejavnost

  dr. Vekoslava Gojčič

  RokDatumUra, prostorOpomba
  Prvi redni 16. 11. 2023 17.00  
  Drugi redni 25. 1. 2024 11.00  
  Na vrh