Izpitni roki


 • Študijsko leto: 2019/2020
 • Program: Velnes
 • Način študija: Redni
 • Lokacija: Bled


 • Čustvena inteligenca in osebnostni razvoj

  mag. Špela Strniša Tušek

  RokDatumUra, prostorOpomba
  Prvi redni 11. 11. 2019 17.00  
  Na vrh

  Ekonomika in podjetništvo

  mag. Darja Radić

  RokDatumUra, prostorOpomba
  Prvi redni 15. 11. 2019 17.00  
  Na vrh

  Kulinarika za vitalnost

  Jože Zalar, mag.turiz., Tatjana Šubic, univ.dipl.inž.živ.tehnol

  RokDatumUra, prostorOpomba
  Prvi redni 5. 11. 2019 17.00  
  Na vrh

  Menedžment stresa in metode sproščanja

  mag. Špela Strniša Tušek

  RokDatumUra, prostorOpomba
  Prvi redni 11. 11. 2019 17.00  
  Na vrh

  Oblikovanje in trženje velneških proizvodov

  mag. Katarina Vita Dolinar Bobič

  RokDatumUra, prostorOpomba
  Prvi redni 6. 11. 2019 17.00  
  Na vrh

  Osnove gibanja in športne aktivnosti

  Uroš Ambrožič, prof. šp. vzgoje

  RokDatumUra, prostorOpomba
  Prvi redni 12. 11. 2019 17.00  
  Na vrh

  Osnove zdravega prehranjevanja

  Tatjana Šubic, univ.dipl.inž.živ.tehnol

  RokDatumUra, prostorOpomba
  Prvi redni 5. 11. 2019 17.00  
  Na vrh

  Poslovna informatika s statistiko

  Francka Gregorc, univ.dipl.ekon.

  RokDatumUra, prostorOpomba
  Prvi redni 11. 11. 2019 17.00  
  Na vrh

  Poslovno sporazumevanje in vodenje

  Iztok Sila, MBA

  RokDatumUra, prostorOpomba
  Prvi redni 4. 11. 2019 17.00  
  Na vrh

  Pravni predpisi

  Jakob Demšar, univ.dipl.prav.

  RokDatumUra, prostorOpomba
  Prvi redni 12. 11. 2019 17.00  
  Na vrh

  Stilno svetovanje in pravila vedenja

  Barbara Merlak, univ.dipl.ekon.

  RokDatumUra, prostorOpomba
  Prvi redni 12. 11. 2019 17.00  
  Na vrh

  Strokovna terminologija v drugem tujem jeziku 2

  Cilka Demšar, prof.ang. jezika in soc.

  RokDatumUra, prostorOpomba
  Prvi redni 6. 11. 2019 17.00 [Angleški jezik] Ustni izpit: 13.11.2019
  Na vrh

  dr. Emira Premrov

  RokDatumUra, prostorOpomba
  Prvi redni 5. 11. 2019 17.00 [Nemški jezik] Ustni izpit: 14.11.2019
  Na vrh

  Strokovna terminologija v prvem tujem jeziku 1

  Cilka Demšar, prof.ang. jezika in soc.

  RokDatumUra, prostorOpomba
  Prvi redni 6. 11. 2019 17.00 [Angleški jezik] Ustni izpit: 13.11.2019
  Na vrh

  dr. Emira Premrov

  RokDatumUra, prostorOpomba
  Prvi redni 5. 11. 2019 17.00 [Nemški jezik] Ustni izpit: 14.11.2019
  Na vrh

  Športna animacija in osebno trenerstvo

  Uroš Ambrožič, prof. šp. vzgoje

  RokDatumUra, prostorOpomba
  Prvi redni 12. 11. 2019 17.00  
  Na vrh

  Trženje storitev

  mag. Tadeja Krašna

  RokDatumUra, prostorOpomba
  Prvi redni 13. 11. 2019 17.00  
  Na vrh

  Upravljanje in poslovanje velneških centrov

  mag. Slavka Gojčič

  RokDatumUra, prostorOpomba
  Prvi redni 14. 11. 2019 17.00  
  Na vrh

  Uvod v turizem in destinacijski menedžment

  mag. Darja Radić

  RokDatumUra, prostorOpomba
  Prvi redni 13. 11. 2019 17.00  
  Na vrh

  Velnes in velneška dejavnost

  mag. Slavka Gojčič

  RokDatumUra, prostorOpomba
  Prvi redni 14. 11. 2019 17.00  
  Na vrh