Izpitni roki


 • Študijsko leto: 2023/2024
 • Program: Gostinstvo in turizem 2023
 • Način študija: Redni
 • Lokacija: Bled


 • Ekonomika in menedžment turizma

  mag. Darja Radić

  RokDatumUra, prostorOpomba
  Prvi redni 17. 1. 2024 9.00  
  Drugi redni 12. 6. 2024 9.00  
  Na vrh

  Ekonomika podjetja

  mag. Darja Radić

  RokDatumUra, prostorOpomba
  Prvi redni 14. 6. 2024 9.00  
  Na vrh

  Gastronomija

  Tatjana Šubic, univ.dipl.inž.živ.tehnol

  RokDatumUra, prostorOpomba
  Prvi redni 23. 1. 2024 9.00  
  Drugi redni 4. 6. 2024 9.00  
  Četrti redni 27. 8. 2024 9.00  
  Na vrh

  Naravne in kulturne danosti turistične destinacije

  dr. Boža Grafenauer

  RokDatumUra, prostorOpomba
  Prvi redni 25. 1. 2024 9.00, Plemljeva računalnica Ustni izpit: 1.2.2024
  Drugi redni 6. 6. 2024 9.00  
  Tretji redni 29. 8. 2024 9.00  
  Na vrh

  Organizacija dela v kuharstvu

  dr. Jože Zalar

  RokDatumUra, prostorOpomba
  Prvi redni 18. 1. 2024 9.00  
  Drugi redni 7. 6. 2024 11.00  
  Tretji redni 30. 8. 2024 11.00  
  Na vrh

  Organizacija dela v strežbi

  mag. Peter Mihelčič

  RokDatumUra, prostorOpomba
  Prvi redni 19. 1. 2024 9.00,  
  Drugi redni 13. 6. 2024 11.00  
  Na vrh

  Poslovno komuniciranje in vodenje

  dr. Darija Cvikl

  RokDatumUra, prostorOpomba
  Drugi redni 10. 6. 2024 9.00  
  Četrti redni 2. 9. 2024 9.00  
  Na vrh

  Pravni predpisi v gostinstvu in turizmu

  Jakob Demšar, univ.dipl.prav.

  RokDatumUra, prostorOpomba
  Prvi redni 23. 1. 2024 10.00  
  Drugi redni 3. 6. 2024 9.00  
  Četrti redni 26. 8. 2024 9.00  
  Na vrh

  Strokovna terminologija v prvem tujem jeziku

  Cilka Demšar, prof.ang. jezika in soc.

  RokDatumUra, prostorOpomba
  Prvi redni 24. 1. 2024 9.00 [Angleški jezik]
  Drugi redni 5. 6. 2024 9.00 [Angleški jezik] Ustni izpit: 12.06.2024
  Tretji redni 28. 8. 2024 9.00 [Angleški jezik] Ustni izpit: 04.09.2024
  Na vrh

  Uporabna informatika in statistika

  Francka Gregorc, univ.dipl.ekon.

  RokDatumUra, prostorOpomba
  Prvi redni 11. 6. 2024 9.00  
  Na vrh