Rezultati izpitnega roka


Gostinstvo in turizem-izredni-Bled

  • Študijsko leto: 2021/2022
  • Predmet: Strokovna terminologija v tujem jeziku 3
  • Predavatelj: Miha Guzelj, univ. dipl. ital. in soc.
  • Vrsta roka: Prvi redni (14409)
  • Datum roka: 8. 11. 2021
  • Datum zapisnika: 8. 11. 2021
  • Opomba: Ustni izpit: 15.11.2021

  • Na izpitni rok ni bil prijavljen noben študent.