Rezultati izpitnega roka


Gostinstvo in turizem-izredni-Bled

  • Študijsko leto: 2021/2022
  • Predmet: Strokovna terminologija v tujem jeziku 3
  • Predavatelj: Miha Guzelj, univ. dipl. ital. in soc.
  • Vrsta roka: Drugi redni (14511)
  • Datum roka: 24. 1. 2022
  • Datum zapisnika: 24. 1. 2022
  • Opomba: Ustni izpit: po dogovoru

  • Na izpitni rok ni bil prijavljen noben študent.