Rezultati izpitnega roka


Gostinstvo in turizem-izredni-Bled

  • Študijsko leto: 2021/2022
  • Predmet: Strokovna terminologija v tujem jeziku 2
  • Predavatelj: dr. Emira Premrov
  • Vrsta roka: Drugi izredni (14895)
  • Datum roka: 29. 3. 2022
  • Datum zapisnika: 29. 3. 2022
  • Opomba: Ustni izpit: 05.04.2022

  • Na izpitni rok ni bil prijavljen noben študent.